Gemeente Leeuwarden contact

TELEFOONNUMMER
14 058
bel nu

Gemeente Leeuwarden contact

Ontdek welke regels de Gemeente Leeuwarden opvolgt wanneer burgers zich tot hem wenden. Zoek de contacten van de diensten die u in Gemeente Leeuwarden contact nodig zoudt hebben

Wanneer werd de stad Leeuwarden gesticht

De Nederlandse stad Leeuwarden is het centrum van de provincie Friesland waar de centrale zelf bestuurslichamen van Gemeente Leeuwarden zich bevinden, beschikbaar voor elke inwoner of gast van Gemeente Leeuwarden contact.

De stad is de hoofdstad van de gemeenschap van Friesland met een bevolking van meer dan 94 duizend mensen. Archeologische opgravingen suggereren dat de eerste nederzettingen op zijn grondgebied zich nog in de II eeuw bevonden, maar dat de uitgebreide nederzetting pas in de 10e eeuw plaatsvonden. De status van een stad heeft Leeuwarden in 1435 ontvangen.

De welvaart werd gefaciliteerd door de bevaarbare rivier die vlak bij de nederzetting in de zee uitmondt. Dankzij dit factor werd het een belangrijk handelscentrum. Maar tegen de vijftiende eeuw droogde het geleidelijk op en verloor de stad haar vroegere economische macht. Aan het begin van de twintigste eeuw telde de bevolking iets meer dan 32 duizend inwoners. In april 1945, na de bezetting door de fascisten, werd de stad bevrijd door Canadese dragonders.

Leeuwarden staat bekend om zijn architecturale gebouwen, zoals de kerk van St. Boniface, het voormalige kantoor en De Waag van Leeuwarden, de scheve toren van Aldehov. Toeristen voelen zich ook aangetrokken door het monument voor de koe met het opschrift “Onze Moeder”, evenals de beroemde spionage dancer Mata Hari, die binnen de muren van deze stas werd geboren. Onder andere beroemdheden is ook de vrouw van Rembrandt Saskia van Eilenburg te noemen.

Welke kwesties worden door de Gemeente Leeuwarden behandeld

Competentie van de lokale Gemeente Leeuwarden is beperkt tot de volgende reeks kwesties:

 1. Uitbreiding parkeervergunning voor volgend jaar.
 2. Bescherming van het milieu, arbeid en kwaliteit van leven.
 3. Ondersteuning van optimale woon-, werk- en leefomstandigheden.
 4. Ondersteuning van jongeren en andere sociale groepen in de stad.
 5. Registratie van huwelijken, echtscheidingen, geboorten en overlijden missen van burgers.
 6. Vaststelling en afkondiging van lokale voorschriften.
 7. Regels, schema’s en soorten belasting opbouw, rapporteert over hun inzameling.
 8. Sociale hulpverlening, arbeidsvoorziening.
 9. Verblijfsregistratie, verplaatsing rond de gemeenschap.
 10. Registratie van uittreksels uit registers, kopieën van documenten over de burgerlijke stand.
 11. Oplossing van andere problemen binnen de competentie van de gemeente.

Dit is slechts een algemene reeks problemen die van geval tot geval kan worden opgelost. Wanneer u contact opneemt met de gemeente, wordt u altijd naar de afdeling geleid die met dergelijke kwesties werkt.

Aan welke servicestandaarden voldoet de gemeente

In haar werk houdt de stadsgemeenschap zich aan de principes die zijn vervat in het zogeheten “kwaliteitshandvest”:

 • Onderhoud de dialoog met mensen op een vriendelijke manier en geef deskundig advies.
 • Bewaak de relevantie van informatie op de site.
 • Antwoord en verleen bijstand binnen 20 minuten na registratie van de aanvraag bij de gemeente.
 • De wachttijd van de bezoeker die zich bij de receptie heeft geregistreerd, mag niet langer zijn dan vijf minuten.
 • Vertrouwelijke gesprekken worden in een speciale ruimte gehouden.
 • Wachten op de verbinding met de operator bij het contacteren van het callcenter mag niet langer zijn dan vijf minuten bij Gemeente Leeuwarden bellen. Bij 80% van de oproepen worden de telefoon binnen 20 seconden opgenomen.
 • Binnen vijf werkdagen een e-mail met bericht  van een verzoeker verwerken.
 • Bij het indienen van een klacht belt de medewerker van de gemeente de desbetreffende persoon binnen vijf dagen terug. De maximale duur van antwoord-verstrekking bedraagt 10 dagen.

Als de gemeente niet aan de gestelde eisen voldoet, heeft de aanvrager recht op een vergoeding. Afhankelijk van de ernst van de berokkende schade, verlenen de gemeentemedewerkers hun mondelinge of schriftelijke uitleg, brengen een kopje koffie en vergoeden de kosten voor parkeren of reizen. Klachten wegens niet-naleving van de deadline worden ingediend bij de klachtenafdeling.

Neem contact op met de Gemeente Leeuwarden contact

Er zijn verschillende mogelijkheden om een ​​aanvraag in te dienen of een vraag te stellen aan een medewerker van Gemeente Leeuwarden contact:

Het binnenlands Gemeente Leeuwarden telefoonnummer

14 058

Het buitenlands telefoonnummer Gemeente Leeuwarden

0031-58 233 8888

Feedbackformulier van contact Gemeente Leeuwarden

e-inwoner.nl/prod/fr/Leeuwarden/LWD_Contact

whatsapp

06 – 4336 5223

Facebook

facebook.com/gemeenteleeuwarden

tjilpen

twitter.com/Gemeente_Lwd

adres

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Wat is het schema van de Gemeente Leeuwarden openingstijden

Voor vragen kunt u van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur contact opnemen met een afdeling van de gemeente tojdens de openingstijden Gemeente Leeuwarden. Op donderdag worden aanvragen geaccepteerd tussen 8:30 en 19:30 tijdens de Gemeente Leeuwarden openingstijden.

Op welke vragen kunt u via de Gemeente Leeuwarden telefoonnummer de antwoorden krijgen

De stadsgemeenschap staat klaar om vragen te ontvangen en te beantwoorden, en lost de volgende problemen op:

 1. Problemen van huiselijke aard.
 2. Problemen van arbeid en professionele sfeer.
 3. Vragen met betrekking tot de huisvesting en het milieu.
 4. Allerlei klachten.
 5. Indiening van bezwaren tegen de beslissing van de gemeente.
 6. Belastingkwesties en juiste invulling van aangiften.
 7. Beroepen op verklaringen, referenties en andere documenten.
 8. Vragen van algemene aard.

Iedereen kan contact opnemen met Gemeente Leeuwarden voor elke kwestie, voor elk probleem. Medewerkers van het stadsbestuur zullen altijd aangeven welke dienst van Gemeente Leeuwarden contact dit probleem kan oplossen.

Informatie dienst